Cadw: Head of Properties in Care/Pennaeth Eiddo dan Ofal

£63,880 – £74,730, plus pension benefits
Pan Wales

Cadw is seeking to appoint a qualified and experienced conservation professional to the senior management role of Head of Properties in Care.

Cadw looks after 130 historic sites across Wales including two World Heritage sites. You will lead the conservation, estates and facilities management teams looking after these sites, making sure that they are accessible, safe and well-maintained, meeting the highest standards of conservation and care. You will play a leading role in ensuring that sites maximise their potential and help to position Wales as a world-class visitor destination.

Closing date: 20/04/2021, 16:00

Full details of the role and APPLY ONLINE


Cadw – Pennaeth Eiddo dan Ofal
Cyflog: £63,880 i £74,730 a buddion pensiwn
Ledled Cymru

Mae Cadw yn chwilio am weithiwr cadwraeth proffesiynol cymwys a phrofiadol ar gyfer rôl uwch-reoli Pennaeth Eiddo dan Ofal.

Mae Cadw yn gwarchod a gofalu am 130 o safleoedd hanesyddol ar hyd a lled Cymru gan gynnwys dau safle Treftadaeth y Byd. Byddwch yn arwain timau cadwraeth a rheoli ystadau a chyfleusterau sy’n gofalu am y safleoedd hynny, gan wneud yn si?r eu bod nhw’n hygyrch, yn ddiogel ac wedi’u cynnal yn dda, gan fodloni’r safonau gofal a chadwraeth uchaf. Byddwch yn flaenllaw yn y gwaith o sicrhau bod safleoedd yn cyflawni o’u gorau ac yn helpu i sicrhau enw da Cymru fel cyrchfan wyliau o safon byd.

Dyddiad cau: 20/04/2021, 16:00

 Manylion llawn a sut i ymgeisio yn

This entry was posted in Not specified. Bookmark the permalink.