Cadw: Conservation Works Manager/ Rheolwr Gwaith Cadwraeth (x2)

£29,850 plus pension benefits
South West Wales & South East Wales

Cadw is seeking to appoint a professional Conservation Works Manager to work within the Properties in Care Branch.

The post will help manage and deliver the conservation of historic and scheduled monuments at its 130 historic sites across Wales.

Applicants will need to be qualified to NVQ Level 4 or equivalent with a minimum of five years’ experience in similar roles with excellent communication skills. The conservation role will need to be skilled leaders of craft-based team of stonemasons and joiners.

For full details of the role and how to apply visit our website.

Closing date: 7 November 2019


£29,850 ynghyd â buddion pensiwn
De-orllewin Cymru & De-ddwyrain Cymru

Mae Cadw am benodi Rheolwr Gwaith Cadwraeth proffesiynol i weithio yn y gangen Eiddo mewn Gofal.

Bydd y swydd hyn yn helpu i reoli a chflawni cadwraeth henebion hanesyddol a rhestredig a gwasanaethau caled a meddal yn ei 130 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru.

Bydd angen i ymgeiswyr fod yn gymwysedig i NVQ lefel 4 neu gyffwerth gydag o leiaf bum mlynedd o brofiad mewn rolau tebyg ac yn meddu ar sgilia cyfathrebu rhagorol. Bydd angen i ddeiliaid y rolau cadwraeth fod yn arweinwyr medrus ar dimau o seiri manen ac asiedyddion.

Ewch i’n gwefan i weld holl fanylion y rôl a sut i ymgeisio.

Dyddiad cau: 7 Tachwedd 2019

This entry was posted in Not specified. Bookmark the permalink.