IHBC logo

The mark of the conservation professional

IHBC Wales Branch

All counties

Image

  WELCOME TO THE WALES BRANCH OF THE IHBC
  CROESO I GANGEN CYMRAEG O'R IHBC

  The Wales branch of the IHBC is the professional body for building conservation practitioners in Wales. All Branch Members promote the highest standards of conservation practice and heritage led regeneration in the historic environment in Wales.

  Cangen Cymru’r IHBC yw’r corff proffesiynol i ymarferwyr cadwraeth adeiledig yng Nhgymru. Mae pob aelod o’r gangen yn hyrwyddo safonau uchel o ymarferiaeth cadwraeth ac adfywio drwy dreftadaeth mewn amgylcheddoedd hanesyddol yng Nghymru.  Denbigh Hospital

  Press Release - IHBC WELCOMES WELSH GOVERNMENT’S PLEDGE TO PROTECT
  3,000 HISTORIC BUILDINGS AT RISK
  If you cannot see the document below it can be downloaded from here  Chair/Cadeirydd
  Rory Wilson, Catalina Architects, 01970 623 480
  rory.wilson@catalinaarchitecture.co.uk

  Vice Chair/Is-gadeirydd
  Vacant

  Branch Secretary/Ysgrifennydd y Gangen
  James Drew, Drew Surveyors Limited, 01970 611 117
  james@drewsurveyors.co.uk

  Branch Representative to the National Council/Cynrychiolydd y Gangen i'r Cyngor Cenedlaethol
  John Edwards, Edwards Hart Ltd, telephone 07796440934 wales@ihbc.org.uk

  Branch Representative to the Council+
  Cyllene Griffiths ( Tel: 01544 350 520  cyllene@griffithsheritageconsultancy.co.uk )

  Branch Consultations Secretary/Ysgrifennydd Ymgynghoriaethau'r Gangen
  Vacant

  Education/Training and CPD Officer /Swyddog Addysg/Hyfforddiant a CPD
  Vacant

  Membership Secretary and South Wales Representative/Ysgrifennydd Aelodaeth a Chynrychiolydd De Cymru
  Kath Hilsden ( Tel : 01246 715 382 kathhilsden@churchinwales.org.uk )

  Treasurer/Trysorydd
  Vacant

  Publicity, Networking and Events Officer/Swyddog Cyhoeddusrwydd, Rhwydweithio a Digwyddiadau
  James Drew, Drew Surveyors Limited, 01970 611 117
  james@drewsurveyors.co.uk

  HEG Representative:
  Trefor Thorpe  (Tel:
  01267 231 568 trefore.thorpe@btinternet.com )


  Next meeting:

  The 20th Annual General Meeting of the Wales Branch of the Institute of Historic Building Conservation will take place at 2.30pm in the Studio, The Galeri, Victoria Dock, Caernarfon LL55 1SQ

  Agenda

  The Institute of Historic Building Conservation
  Registered as a Charity No1061593 Company Limited by Guarantee, Registered in England No 3333780. Registered as a Charity in Scotland: No. SC041945.
  Registered Office: Jubilee House, High Street, Tisbury, Wiltshire SP3 6HA